Cộng đồng IPL

Chia sẻ
IPL TALK "Lãnh đạo chuyển đổi văn hóa doanh nghiệp"
IPL TALK "Lãnh đạo chuyển đổi văn hóa doanh nghiệp"
Vào tối ngày 14/10/2014 vừa qua, IPL đã có buổi giao lưu ấm cúng cùng Ông Chris Freund, Giám đốc điều hành của Mekong Capital đến chia sẻ cùng nội bộ liên Khóa IPL, với chủ đề "Lãnh đạo chuyển đổi văn hóa doanh nghiệp".
face-ipl