Đôi dòng về IPL

Văn hóa IPL

Lời thề IPL

3 câu chuyện IPL


1. GIỚI THIỆU VỀ IPL SCHOLARSHIP
Chương trình Lãnh đạo Khai phóng IPL / IPL Enlightened Leadership Program (gọi tắt là “Chương trình IPL” / “IPL Scholarship”), được điều hành bởi Học Viện PACE, là chương trình học bổng toàn phần về “Giáo dục Khai phóng” và  “Phát triển Lãnh đạo” dành cho người trẻ ưu tú trong mọi lĩnh vực thuộc Thế hệ U30 (có tuổi từ 20-29). 
 
IPL Scholarship (tiền thân là "Chương trình Hạt giống Lãnh đạo IPL"), chính thức ra đời vào ngày 21/11/2007, là một dự án giáo dục phi chính phủ, phi lợi nhuận và phi tôn giáo do các doanh nhân, trí thức tâm huyết và Học Viện PACE cùng phối hợp sáng lập và triển khai thực hiện. Theo Quyết nghị của Hội đồng Tín thác của IPL Scholarship, kể từ 02/01/2017, Học Viện PACE không chỉ chịu trách nhiệm điều hành, mà còn chịu trách nhiệm cả về mặt pháp lý và tài chính của IPL Scholarship. 

Với bề dày hoạt động và tinh thần tiên phong của mình, IPL Scholarship là nơi tinh hoa hội tụ, là sự kết hợp giữa đẳng cấp thế giới” thực tiễn Việt Nam. Là một trong những chương trình phát triển lãnh đạo dành cho người trẻ độc đáo công phu nhất tại Việt Nam nhưng lại hoạt động không vì lợi nhuận, có thể xem IPL là một nghĩa thục(ngôi trường vì việc nghĩa) của thời nay.

 2. MỤC TIÊU CỦA IPL SCHOLARSHIP
IPL Scholarship là nơi góp phần “ươm mầm” tinh thần “Tự Lực Khai Phóng”, là nơi những người trẻ ưu tú giàu khát vọng sẽ “thực học để khai phóng”“thực học để chuyên sâu”, đồng thời lan tỏa tinh thần đó một cách rộng rãi trong cộng đồng trẻ nói riêng và cộng đồng xã hội nói chung. IPL Scholarship hướng đến hai mục tiêu  trọng yếu như sau:
  • Mục tiêu giáo dục (phát triển cá nhân): Góp phần phát hiện và phát triển “hạt giống lãnh đạo” (những người trẻ giàu tiềm năng, sẵn lòng dấn thân trên hành trình “tự lực khai phóng”) nhằm kiến tạo nền tảng cho những “hạt giống” này để có thể trở thành những tài năng trong tương lai (bất kể là tài năng về lãnh đạo hay tài năng về chuyên môn; bất kể là tài năng trong khu vực thị trường, hay nhà nước, hay dân sự; bất kể là tài năng trong kinh doanh, trong chính trị, trong khoa học, trong nghệ thuật hay các nghề có tính chuyên môn cao.  Thông qua IPL Scholarship, những người trẻ ưu tú sẽ được tiếp sức và sẽ có thêm cơ hội để khai phóng bản thân và tìm ra chính mình (tìm ra con người văn hóa và con người chuyên môn của mình), từ đó sẽ nỗ lực làm ra chính mình, sống với chính mình và giữ được chính mình trên hành trình dài của cuộc đời mỗi người.
  • Mục tiêu văn hóa (phát triển cộng đồng): Góp phần khởi phát và cổ vũ một cách mạnh mẽ 3 tinh thần (thực học, khai phóng & chuyên sâu) và 3 giá trị (con người tự do, công dân trách nhiệm & chuyên gia ưu tú) trong cộng đồng trẻ nói riêng và trong cộng đồng xã hội nói chung nhằm hướng đến một xã hội thịnh vượng và văn minh.  
 3. MỘT SỐ CỘT MỐC QUAN TRỌNG CỦA IPL SCHOLARSHIP