Đôi dòng về IPL

Văn hóa IPL

Lời thề IPL

3 câu chuyện IPL

Danh Sách Hội Đồng Sáng Lập Dự án IPL

(Danh sách được xếp theo thứ tự ABC)

 - Ông Thái Tuấn Chí - Chủ tịch HĐQT - Thái Tuấn Group

- Ông Lê Đăng Doanh - TS, Chuyên gia Kinh tế Cao cấp

- Ông Nguyễn Sỹ Dũng - TS, Phó Chủ Nhiệm - Văn phòng Quốc hội

- Ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT - Trường Hải Auto Group

- Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng Giám Đốc - Tập đoàn Viettel

- Ông Trương Vĩ Kiến - Tổng Giám Đốc - Tân Cường Thành Group

- Ông Vũ Minh Khương - TS, Chuyên gia Kinh tế Cao cấp - Đại Học Quốc Gia Singapore

- Ông Nguyễn Hoài Nam - Tổng Giám Đốc Tập đoàn Berjaya VN - Nguyên Chủ nhiệm CLB Doanh nhân 2030

- Ông Lê Quang Phúc - Chủ tịch HĐQT - Công ty BDSC

- Ông Huỳnh Bửu Sơn - Chuyên gia Kinh tế Cao cấp

- Ông Đỗ Duy Thái - Chủ tịch HĐQT - Thép Việt Group

- Ông Trần Quý Thanh - Chủ tịch HĐQT - THP Group

- Ông Đặng Văn Thành

- Ông Lê Đức Thắng - Nguyên CEO - Tập đoàn TBWA Việt Nam

- Ông Võ Quốc Thắng - Chủ tịch HĐQT Đồng Tâm Group - Nguyên Chủ tịch Hội Doanh Nhân Trẻ Việt Nam

- Ông Cô Gia Thọ - Chủ tịch HĐQT - Thiên Long Group

- Ông Trần Văn Thọ - GS.TS, Đại Học Waseda (Tokyo)

- Bà   Đàm Bích Thủy - Tổng Giám Đốc - Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB)

- Ông Hà Duy Trung - Nguyên Phó Chủ Nhiệm CLB Doanh Nhân Sài Gòn

- Ông Lý Quí Trung - Tổng Giám Đốc - Nam An Group

- Ông Giản Tư Trung - Hiệu trưởng - Trường Doanh nhân PACE

- Ông Nguyễn Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT - Kềm Nghĩa Group

- Ông Cao Tiến Vị - Chủ tịch HĐQT Sài Gòn Paper Group - Nguyên Chủ tịch Hội Doanh Nhân Trẻ Tp.HCM

- Ông Đặng Lê Nguyên Vũ - Chủ tịch HĐQT - Trung Nguyên Group