THÔNG TIN IPL SCHOLARSHIP KHÓA 7

IPL Scholarship là học bổng toàn phần về “Lãnh đạo Khai phóng” dành cho người trẻ ưu tú thuộc “Thế hệ U30”. Đây là “ngôi trường” khai phóng của lãnh đạo trẻ được sáng lập từ năm 2007 bởi các doanh nhân, trí thức tâm huyết và Trường Doanh Nhân PACE.
 

KẾT QUẢ VÒNG 5 - KỲ TUYỂN SINH IPL KHÓA 6

Ban Thư Ký Hội Đồng Tuyển Sinh IPL Scholarship Khóa 6 trân trọng thông báo

KẾT QUẢ VÒNG 4 - IPL SCHOLARSHIP KHÓA 6

Ban Thư Ký Hội Đồng Tuyển Sinh IPL Scholarship Khóa 6 trân trọng thông báo

KẾT QUẢ VÒNG 3 - KỲ TUYỂN SINH IPL KHÓA 6

Ban Thư Ký Hội Đồng Tuyển Sinh IPL Scholarship Khóa 6 trân trọng thông báo: